Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hajós szleng.

2008.12.12

Beszéljünk hajósosan
 
Szakmai szólások, kifejezések, szófordulatok
 

Add ki - A kikötőkötél partra való kiadására szóló parancs. Függőleges partfal esetén történhet kézből, a karikába szedett kötél kidobásával, vagy a kötélcsat lendítésével, rézsűs, vagy lapos part esetében dobókötél segítségével.

Akaszd meg - Parancs, a kötélcsatnak a bakra történő beakasztására.

Alá vágni a kötelet - Egy magasabb hajóról, a mellette lévő  alacsonyabb hajó bakjára átadott kikötőkötél megakasztása, a két bak között bevíve, az elsőt megkerítve, a futó szál felett a hátsó bakba. Így akadályozható meg, hogy a nagy szintkülönbség ellenére kiakadjon a kötélcsat a bakról.

Alulról kezdi a hajómosást - A tapasztalatlan, kezdő hajós jellemzése az öregebbek által.

Állj! Hátra! Új fogás. Az elhibázott hajóművelet megismétlésére utaló önirónikus szólás a műveletező tiszt részéről.

Befűzni a csatot – Nagy szintkülönbség esetén, a magasabb hajóról szimplán, vagy duplán átadott kötél, vagy kötélcsat befűzése a páros kikötőbakra rakott nyolcasok keresztezése és a bak belső felülete közötti térbe, majd a bakra akasztása.

Csatolás – Vontatott, tolt vagy mellé vett alakzat összeállításának folyamata az uszályok, bárkák, esetleg másik hajók egymás mellé, illetve mögé, csatlókötelekkel történő, besorolással. Ez lehet zárt (batyu, szivar, egy vagy több sor hosszú vontatmány, tolatmány, mellé vett alakzat), vagy laza (több sorban egyenes, vagy kereszt kötélben, kívülről kívülre, kívülről belülre, belülről kívülre adott kötelekkel kialakított) formáció.

Csináld egyformára – Utasítás a csatolás során átadott kettő, vagy három, azonos pontból azonos pontba futó csatlókötél egyforma feszesre történő beállítására, hogy a kötelek egy kötélként tartsanak.

Dobd le – Utasítás a horgony ledobására.

Dojzes csincs - Romániában, Drubeta Turnu Severinben (Szörényvár), a hajóállomás épületében működött kocsmahivatali intézet neve, melyet a hajósok adtak neki. A szó egyébként huszonötöt jelent.

Egész léc - Vízmérés közben használt kifejezés, amikor a mérőléccel oly mélyen érintjük a mederfeneket, hogy a léc jelzőszínei még nem látszanak a vízszint felett.

Ereszd el - Valamilyen kötélnek (kikötő, húzató, vontató, csatló stb.) eleresztésére szóló parancs. Tréfásan: ereszd el a hajamat!

Ereszd hátra – Utasítás az egymás mellett álló két egységnek, vagy partfal mellett álló hajónak a folyás irányával megegyező leúsztatására, a kikötő kötelek segítségével. Leginkább rakodáskor, vagy csatoláskor alkalmazott művelet.

Eressz (még) neki – Parancs, az átadott, s ideiglenesen néhány nyolcassal, vagy karikával megtartott kötél hosszának növelésére, a kívánt mértékben.

Farba kapni – Tolóhajóval ráállni a bárka farára. Lássd még: tolóra venni. Ifjabb hajósaink a hölgyek hasonló irányú megkörnyékezését is ekként nevezték.

Felfut – A vontatmányban lévő uszály(ok) ellenáramba (limány) kerülve felszaladhatnak az előttük lévő uszály farához, vagy akár mellé. Ilyenkor azonnal segédkötelet kell adni az előtte levőre, s visszakerülve a folyásba, azon ráereszkedni a meglazult csatlókötelekre, nehogy azok a hirtelen rántástól elszakadjanak.

Fogd fel magad – Utasítás part mellé kötött, vagy horgonyon álló uszály személyzetének, hogy a mellé kormányzott vontatmány valamelyik sorában lévő egységre kötelet adva odakösse magát anélkül, hogy a hajónak ez miatt le kellene kötni, azaz a vontatmányát lehorgonyozva elengedni. A parancs végrehajtását követően, a parti kötél beszedésével, illetve a horgony felvételével, a vontatmány folytathatja útját.

Fordítva hagyni – Általában a hajóútkitűző jeleknek, a szabályostól eltérő oldalról való kerülése. Ez lehet megszokott, egy kisebb merülésű hajóval, de történhet figyelmetlenségből, vagy ismerethiányból is, ami rossz esetben felakadással, zátonyra futással járhat. A kifejezést használják szigeteknek, hídpilléreknek, a kitűzött hajóúttól ellenkező oldali megkerülésekor is.

Futtasd fel, v. előre – A regensburgi Westhafenből három darabbal induló hajó, a harmadikat kénytelen volt az első két uszály mögé behajtatni a donaustaufi híd korábbi keskeny hídnyílása miatt . A híd alatt áthajózva, e hátul lévő uszályt kellett előrefuttatni. Általánosságban a zsilipes alakzat átformálása a zsilipen történt áthajózást követően a zsilip alsó előkamrájában történt meg.

Hány éves a Molnárné? - Száz forint értéke schillingben a bécsi Mexico platzon a ’60-as, ’70-es években. Molnárné, ahogy korosodott szegény, úgy lett mindig fiatalabb, hiszen a forintunk annak idején évről évre romlott, azaz kevesebbet ért.

Hátra fekszik – A horgonylánc helyzetére utaló kifejezés, amikor a hajó horgonyfelvétel közben magasabbra szalad a kelleténél. Előfordulhat e helyzet ledobáskor is helytelen műveletezés, vagy szükséghorgonyzás esetén.

Kép Kajaátadás - A Felső-Dunán, a hosszan csatolt uszályokra uszálykalauzok voltak beosztva. Nekik kellett a hajó faráról, a vontatókötélen átadni az ebédet, illetve a vacsorát, bádogvederbe helyezett ételhordókban. Ennek megvolt a maga technológiája, melyet nagyon figyelmesen kellett végezni, mert ha az ebéd odalett, a sajátunkat Kép kellett átadni másodszorra. Megfelelő előkészítéssel ezt el lehetett kerülni. A vontatókötél hosszától függően két, vagy három dobót kellett összekötnünk, majd a végére egy nagy seklit. Egy másik seklivel felakasztottuk a vedret a fülénél fogva a megfelelő vontatókötélre, majd a dobókat is felkötöttük két, három seklivel a kötélre. A dobó elejét úgy 4-5 m hosszan belekötöttük a veder seklijébe, a dobó végén lévő nagy seklit pedig, beengedtük a hajó faráról a vízbe. Ez vitte hátra a vedret és a tartalmát, melyet szintén belekötöttünk a vederbe. Ez után már csak arra kellett figyelnünk, hogy a dobókat egyenletesen eresszük ki, s ami a legfontosabb volt, hogy időben megfékezzük a veder futását a kötélen, nehogy az uszály elején odacsapódjon, s a kaja kilöttyenjen. A kalauz kivette a teli ételhordókat, mikor odaért a veder, s belekötötte az üreseket. Ekkor visszahúztuk az egész szerelvényt, s mehetett a másik adag. Ha három uszályunk volt, háromszor kellett ezt végrehajtanunk. Már az ételhordók összerakásának is megvolt a maga rendje: alulra mindig a leves, fölé a második, s az fölé a kenyér, vagy gyümölcs. Átadás előtt mindig meg kellett kérdezni a szolgálatos tisztet, melyik kötélen adjuk át. Az első uszály az átadáskor mindig belemaradt kicsit az aktuális vontatókötélbe.

Kapar – A horgony állapotára utal, amikor a kapák már beásódtak ugyan a mederfenékbe, de még elegendő hosszúságú lánc hiányában nem tartja meg a hajót.

Kaparóra dobd – Utasítás a horgonynak rövid lánccal való ledobására. Leginkább szükséghorgonyzáskor, a hajó előrefutásának a megfékezésére, vagy medencés kikötőkben végzett műveletek során, amikor az uszályt, bárkát, farral vontatjuk egyik rakodó helyről a másikra. A kaparóra ledobott horgony megakadályozza a jármű elejének csellengését, szálában tartva azt.

Karikába verni – Az acélsodrony kikötő, vagy vontató köteleknek karikába szedése a fedélzeten. A kötelek átmérőjétől függően 1 – 3 m átmérőjű körökbe, vagy oválba, alátétfákra karikázzuk a köteleket, az alsó végüket megfelelően rögzítve, hogy a kötél esetleges véletlen kifutásakor ne vesszen el. A kötélcsatban végződő másik vége kerül felülre. Így a kötelek könnyen kezelhetőek, s nem törhetnek meg.

Kábelszag van! Nyiss ki! – Szellőztetésre való felhívás, ha a szűk kerékállásban valaki elengedett egy „gondolatot”.

Kimenni lécre – A vontatóhajónak, hogy egy erősebb sodrású folyószakaszon át tudjon haladni, sok esetben kellett kihúzódni a folyás szélére, egészen a hajó merülésének a határáig. Az elegendő vízmélységet manuális vízmérőléccel mértük. (Schinderlack, Wallsee-fogó, Hagenau, Brandstadt)

Kisarpámolva aludni – Az éjszakai merevedésre utal a mondás, melynek gyakorisága a távollét idejével arányosan növekedett.

Kitörni a fügét – A helytelen használat során megtört acélsodrony kötél sérüléseinek, megtöréseinek a kiegyengetése a kötél törésével ellentétes oldalú visszahajtogatásával.

Kitűzni – Három értelme is van, az egyik a jobbra hajtstól eltérő, jobb oldalakkal való találkozás esetén használt kék zászló (az egyetlen zászló a hajókon) lengetése a találkozás kezdetétől, annak befejezéséig, éjszaka pedig, a hajó jobb oldalán található nyomógombos megszakítású kitűző lámpa használata hasonló esetben. Újabban automatikus villanófényt használtunk, ma pedig a rajnai baromságot, a kék táblát, közepén egy gyertyafénnyel.

A másik értelme, alkalmazása, a vonalon rakodás, vagy egyéb ok miatt elhagyott uszályok megjelölése. Ha a jármű felfelé szólt, az elejére raktak ki csáklyanyélre egy nemzeti lobogót, a Duna fölé kilógatva. Ha lefelé, úgy a farán, hasonló módon.

A harmadik szólás igen régi keletű, mikor még egyetlen budi szolgált az uszály farán a személyzet kisebb és nagyobb dolgainak elintézésére, s ha az éppen foglalt volt, hát a nehéz helyzetbe került ember a két bak között dugta ki a farát, s végezte el a dolgát. Kitűzött a két bak között.

Kössd agyon – A kikötőbakokon nyolcasokkal, vagy karikákkal megkötött kikötőkötelek végleges rögzítése. Lássd még: - tartsd meg, - ne fázzon meg a bak.

Kötélbe venni – Egy egységnek, vagy karavánnak, vontató, vagy tolóhajóval, továbbításra, műveletezésre történő megfogása kötéllel.

Kútba lóg – A horgonylánc függőleges helyzetére utaló kifejezés. Ideális állapot a horgony felvételekor.

Lefülelni a kötelet – Egy magasabb pontról alacsonyabbra átadott kikötőkötél csatjának, vagy öblének egy bakon történő rögzítése a csat öblének önmagába való visszahajtásával. Lássd még: - alá vágni, - befűzni a kötelet.

Lehet szedni kétszer is! – Asztalnál, étkezés közben használt tréfás szólás, azoknak, kik karimán túl szedik a tányérjukat levessel. Ti: a hajó mozgása következtében a túltöltött tányérból könnyen kilöttyen a leves. Az igazi hajósember csak keveset szed, de azt kétszer is.

Lukon átvezetni – A hajó hablemezén, illetve a toló bakokon e célra kialakított, peremezett nyílásokon átfűzni a kikötő, vagy csatlóköteleket.

Megfürdik a nagy lavórban -Ha valaki, akarata ellenére kerül a hajóról a vízbe, s így ruhástól vesz kényszerű fürdőt a folyóban.

Meglát egy nőt, s rögtön három lábon áll. – Az idősebb hajósok mondják tréfálkozva nagytermészetű ifjabb kollégáikra.

Megszalad – A jármű átmeneti kormányképesség csökkenése rendellenes vízmozgásba kerülve, mely irány és vagy sebesség változással is együtt jár. Szerencsés esetben erősebb kormányhatásra az eredeti állapot visszaáll, szerencsétlen esetben elborulás, leszakadás, vagy zátonyra futás lehet a következmény.

Megyünk a vesszősbe – Amikor az összeütközés elkerülésének nem látszik más módja, akár partérintésig is kihúzódik a hajó. Ilyenkor szoktuk ezt mondani.

Mellé venni – Amikor a toló, vagy vontatóhajó nem tolatmányba, vagy vontatmányba veszi a továbbításra feladott járművet, hanem maga mellé kötve továbbítja azt. Általában rövid távú menet esetén tesszük, de például önjáró hajók nagyobb távolságra is hajóznak mellévett alakzattal.

Mohácstól már a farkunkkal kerekölünk! - A kormányosok szokták, hosszú al-dunai út után, ekként kifejezni felfokozott lelkiállapotukat, hazafelé tartva.

Ne fázzon meg a bak! – Amikor hosszú állásra berendezkedve a parti, vagy egyéb kikötőkötelet annyira megkötjük a bakon, hogy annak palástját teljesen elfedik a kötélnyolcasok.

Nincs léc – Ha vízmérés közben, a vízmérést végző személy véletlenül elengedi a lécet, mert az állon vágta, vagy beszorult a meder sziklái közé, szoktuk viccesen mondani a "nincs fenék" analógiájára.

Nyúlik a kötél! - A vontatókötél átadását követően, a vontatmány horgonyfelvétele, a kötélbeszedés során hol üressé váló, hol rányúló kötél állapotát jeleztük a csörlőnél álló fedélzetmester, illetve a hátsó telegráfnál műveletező tiszt felé a szócsővel, más néven tülökkel. A kötél pillanatnyi állapotát még az Üres a kötél, s a Tart a kötél szavakkal jeleztük.

Oda kötteti a lábát! -Akkor szoktuk csendben mondani, mikor a gönyüi kormányosoknak oly sürgős volt a bécsi pontonon a kimenet, hogy a kötél megkötését sem várták meg, s átgázoltak a kötelek között, miközben azt a matróz a bakokon megkötötte.

Olyan ez már, mint a hajókötél! - Azaz, hogy már csak húzni lehet, tolni nem. Így jellemezte a még nyugdíj után is dolgozó Bem-téri stéges, Péter bácsi, lankadó férfiasságát.

Rajzold – A bakon nyolcasokkal megkötött kötél hosszát óvatos, lassú eresztéssel, a kívánt mértékűre beállítani.

Rakosgatni a kötelet – A régi zsilipkamrákban, ahol még nem volt úszóbak, a vízszint süllyedésekor illetve emelkedésekor a két ellentétes irányba tartó kötél csatjának a lefelé, vagy felfelé rakosgatása a zsilip falába mélyített bakokon, villákon.

Rászedni az üressét – A meglazult kötél öblét rászedni a bakokon.

Réni szakos – A nagy gyakorisággal Renibe járó hajós, aki ott, némi-nemű nemi kapcsolatokra tett szert. Esetenként egyébre is!

Svengol – A félrehúzó, oldalazva haladó vonta ill. uszály mozgásának jelölése. Ez bekövetkezhet a rosszul megválasztott vontató illetve csatlókötél hossza miatt, vagy a nem megfelelő kormányzás hatására. Az ilyen uszályt fékezőnek hívtuk.

Szabad Berzacka hangja – A Szabad Európa Rádió éjjel titokban hallgatott adását hívtuk így egymás között.

Szálkás a kötél – A gyakori használattól, vagy az egyszeri helytelen használattól tönkrement acélsodronykötél, melynek elemi szálai elkoptak, s így tűként álltak ki alattomosan a kötél pászmáiból. E tüskéket egy darab keményfával szoktuk hajligatni addig, míg ki nem törött.

Szedd rá – Utasítás az átadott kötél hosszának a csökkentésére, feszessé tételére.

Szemezd – A ledobott horgony láncának lassú szemenkénti eresztése annak érdekében, hogy a horgony megkapaszkodhasson a meder talajában, s lassan megtartsa a hajót.

Széles váll lap, magas fizetés - a tisztek rangjelzésére, s a hozzá tartozó magasabb járandóságra és a vele arányos felelősségvállalásra utal.

Kép Széteresztve utazni – A régi időkben, a gőzösök korszakában, mikor még nem volt megfelelő a lóerő/tonna arány, egy-egy hajó kisebb falut (csurmát) vontatott. Hogy azért haladjanak is, a kettesével-négyesével összekötött sorokat középen, szimmetrikusan Kép különválasztották, s úgy utaztak. Így lényegesen kisebb volt a közegellenállás. Az ily módon való hajózás, igen nagy figyelmet igényelt az uszályok, de a hajó személyzetétől is. De hát, akkor még voltak hajósok! Az alsó képen a DDSG OSTMARK gőzöse által vontatott 34 db terhelt és üres uszály látható. Hiába, a visszavonulás, nem sétagalopp volt 1944-ben.

Tart a kötél! – Lásd, a Nyúlik a kötél címszónál.

Tartogasd! – A ki, vagy átadott kötél kifutásának csökkentésére adott parancs, ezt követi a  Tartsd meg! – A tartogatott kötél nyolcasainak ráfeszítése a bakok palástjára, hogy a kötél állapotát rögzítsük. Azért kell tartogatni, s nem azonnal megtartani, mert a kötél a hirtelen igénybevételtől elszakadhat. A következő parancsszó általában, a „Kössd agyon”!

Térdre imához! – Mikor valami gebaszt áll elő valakiknél - kiesés a partba, zátonyra, kövezésre, hídpillérre, összeütközés másik hajóval, nem sikerül a zsilipbe való bemenet stb.- szoktuk mondani kesernyés humorral.

Tolóra venni – Tolóhajóval hátulról ráállni a tolatmányra. Ez terhelt bárkák esetében, a tükörfal mögötti szívóhatás miatt, nem mindig sikerült csattanás nélkül. Esetenként, különösen mínuszokban, igen csilingeltek a repedező hegesztések a tolóbakon.  A szekundnak, vagy a kezelőnek, ha ebéd időben manővereztek, különösen kellett ügyelnie a csattanásra, nehogy a leves, az ebédjét fogyasztó parancsnok ölébe löttyenjen.

Üres a kötél – Amikor a vontatókötél üres lesz, a kötélstrázsa ekként kiált fel a szócsővel a műveletet végző tisztnek a hídra.

Vágass át/ki – Egy igazi, a hajózás hőskorából származó művelet elvégzésére utasító kifejezés. A fahajózás idejében, mikor a hajókat lóval, vagy emberi erővel vontatták, a folyó partján vontatóút volt kiépítve. A járhatóság miatt, a terepviszonyoknak megfelelően, hol az egyik, hol a másik partban. Mielőtt a vontatólovak az út végére értek volna, a hajtók megfürgették őket, s így a vontatott fahajó nagyobb sebességet tudott elérni. Hátul a kormányos alkalmas időben eloldotta, vagy egyszerűen elvágta szekercével a megkötött kötelet, s a kormányt a megfelelő oldalra kihajtva, átvágatott a túlpartra, kihasználva a hajó és a víz közötti sebességkülönbséget.

Az újabb időkben, mikor még pl a Szentendrei-Dunaágban lehetett ereszkedni, a Bogdányba szóló kövesek elhagyva a szigetfejet, egyszerűen elengedték magukat a vontatmánytól, s kivágatva a partközelbe, megkezdték az ereszkedést lefelé a rakodóhoz. Ugyanígy vágattunk ki a ráfordult vontából a Gázgyárnál is, majd ereszkedtünk be az Óbudai-ágba. A dorogi szénrakodóról is ki szoktunk ereszkedni az esztergomi hajóállomás fölé.

Ám völgymenetben is vágattunk ki a rakodóhelyre. A rakodó felett körbekerítettünk egy futókötelet az uszály farán, s alkalmas pillanatban, elől a húzató és keresztköteleket elengedve, a kormányt kihajtva, kivágattunk. Mikor a felezőn átfordult az uszály, elengedtük a futókötelet, s szépen kivágattunk part közelbe, majd ott kaparóra ledobva a horgonyt, ladikkal vittünk ki köteleket, s kikötöttünk, horgonyra, kötélre, sarpámra.

 
Hajós szleng szótár
 

Ampa - A vizesvödör elnevezése. Lásd még stranglis ampa.

Ankura – A horgony román nyelvből eredő elnevezése a folyamhajózásnál. (Anker, ankhor, ankura).

Anyahorgony - Vízi munkagépek által használt nagyobb, hosszú szárú horgony, melyet a munkaterület felett dobnak le, s a munkaterületen ezzel tudnak manőverezni, szükség szerint ereszkedni, vagy virázni. Lássd még virázást.
Anyalánc - A négykapás horgonyok szárán lévő karikába, forgószemmel bekötött, a hajó tömegétől függő hosszúságú és erősségű lánc, mely horgonyzáskor a hajót megtartotta a víz folyásával szemben.
Ácskapicsa - a támaszfenyő (l. sarpám) kihelyezésekor használt ácskapocs, mely a sarpámkötél megkötésekor megakadályozta annak elcsúszását a támaszfenyőn.
Átcsatol - általában hosszú csatoláskor, a szakasz jellege miatt, a csatlókötelek áthelyezése egyik oldalról a másikra. A Felső-Dunán, a komáromi felcsatolást követően Bécsben, illetve Passzauban kellett át, majd vissza csatolni a csatlóköteleket. Ha négy darab volt, a negyedik mindig fordítva csatolt. A régi Zuhatagon szintén kétszer csatoltunk át.

Bak

Bakuli - a csótány egyik neve a hajózásnál. Hívjuk zsandárnak is.

Bandázs
Bála
Bálázás
Beduja - A kenyérlángos, majd később a lángos hajósok által használt neve.
Beleszáll
Beszáll - A személyzet valamelyik tagja elkezdi szolgálatát egy hajón. Másként behajózik. A beszállást, behajózást, itallal szokták megerősíteni, mintegy befogadni az új kollégát. Általában az indulást követő csendesebb órákban.
Bosnyáklobogó - A jugoszláv lobogót hívtuk így. Volt sváb, tokos, tót, nyustyi, buresz és ruszki lobogó.

Branstatti nagy fa

Buna szusz - Románból átvett kifejezés, a jármű teljes terhelésre való megrakását szoktuk jelölni vele. De ha a szakácsnő megkérdezte mennyit kérünk a kajából, hát akkor is ezzel jelöltük a teljes terhelést.

Buresz - A bolgár hajók, hajósok népszerű neve.

Cajger
Ciánozás
Csaptató
Csatlék (vontatmány, tolatmány)
Csatlókötél
Csatorna
Cselleng
Csiga

Csörlő

Csurma

Dejt
Demerág
Dekk
Dob
Dobó
Dózis - Az akkoriban újdonságnak számító dosen Pier hajós neve a '70-es években. Volt, hogy több száz dózis került be a hajóra bécsi kezeléskor.
Egyenes kötél
Ejgang
Elszáll
Ereszkedés
Evedzés

Evedző

Érsekfa

Farkascsat
Fejlánc
Felcsatol
Felüt
Felűvilágító
Fentő
Fékező
Fügés
Füles bak
Génua, -i - Gönyű, illetve a gönyűiek elnevezése a hajósok körében.
Hamutaposó

Hátrázni

Házerfül, v. -csat

Huzató
Iránypálca l. vezérpálca
Járó
Kavirnyálás
Kerekülés
Keresztkötél

Kerékállás

Kerékkovács

Kiskötél
Kis nemzeti
Kiszáll
Kitűz
Kitűző hajó - a Vízügyi Igazgatóságok hajói, melyek a hajóút felmérését, a hajóút kitűzőjelek kihelyezését és karbantartását végzik. Árvízi védekezéskor egyéb feladatot is ellátnak.
Koldustarisznya - az SDP hatalmas méretű, széles két raktártetős uszályai, melyekbe két normális uszálynyi rakomány fért. Nem szerettük, mert eltérő mérete miatt mindenhol csak baj volt velük. Valamiért paradicsomos uszályoknak is nevezték az öregek.
Kóling
Komandó
Koplaló
Koporsós
Köpörcülés
Körte
Kötélkeverők
Kőhíd
Kukázás

Kukázó

Lavírhorgony

Lec - vízmérőléc. ( Fogd a lecet, oszt mérj!)

Lecsatol
Leköt
Lekötő
Lenta
Leszabadítás
Lékcsavar
Lihter bárka
Linci bőrönd
Lodka

Luk

Lulázás

Lutyázik

Mahart lux - a '60-as években ellátmányként vételezhető kockára vágott mosószappan, majd a Flora szappan általánosan használt neve a hajósok körében. Ekkoriban volt ujdonság a Lux szappan, mit "föntröl" lehetett hozni.

Matroc komandó

Megakad
Megszalad
Mérőléc
Mocsok
Mozdony lobogó - A Vaskapu-csatornánál, hegymenetben, a parti mozdony segítségét kérő kék színű lobogó, melyet az árbocra balról felhúzva, nem az árboc villáján, hanem a hajó bal oldali korlátjához kötöttünk ki.
Nadrágszár
Nagy nemzeti
Nipper
Nyitó
Nyúlketrec
Ollókötél
Ördögkarom
Pacca
Padló
Padlótörés
Pajgli
Paksi csat
Paksi fuksz

Paksz - A vontatóból tolóvá átépített PAKS motorhajó népszerű elnevezése a hajósok körében. Akik rajta szolgáltunk, Al-dunai lakóhajónak is neveztük, a sok és hosszú idejű lenti várakozások miatt.

Parti kötél -
Pádli

Poroltós - A csepeli szertár területén, egy leszerelt uszály felépítményében működő személy, ki a hajók tűzoltó készülékeit cserélte, javította, hitelesítette.

Pódeksz

Pöszmétés idő

Púderos - A hajó tiszti szalonjának elnevezése a legénység által.

Ráköt
Renánia
Rengspurg
Rundó
Saral
Sarpám
Sarpámolni
Seggzuárd
Sintérlak (Schinderlack zuhatag)
Slagkötél
Sleppszál
Stég
Stéparti - Zárt medencés kikötőben az uszályok időnkénti el, vagy átállítására összeszedett csoport, akik a rakodást követően elhúzták, kézi erővel az uszályt a rakodóról, majd a másikat beállították rakodóra. Ez általános volt a Bp feletti kikötőkben, nemzeti hovatartozás nélkül kellett mennünk. Az újpesti telelőben és hajójavítóban hasonlóan működött a dolog. Akkoriban nem takarékoskodtak az erőnkkel, ám a megszólításunk matróz Úr volt!
Stranglis ampa - Kép Strangli kötéllel felszerelt vízi veder, mellyel az uszály, hajó mosását végeztük. A kötél hosszát mindig a merülésnek megfelelően kurtítottuk. A vedret úgy kellett kiejteni, hogy a vízhez érve éppen belekortyoljon, s már kellett is kirántani, mert menetben lévő hajó esetében, elvitte a víz, esetleg kirántotta az embert. Egy javítást követő kora tavaszon a RÁKOCZI-t így mostuk le a kerékállástól az alsó fedélzetig az újpesti gyárban. Két kötelet kellett összekötnöm, hogy leérjen. Hárman csináltuk, én húztam a vizet, a másik kettő mosott. Az első beeresztette az ultrás vízzel, a másik átkefélte, s én öntöztem tisztára. Este nem kellett ringatni egyőnket sem!
Strúden lobogó
Suról
Súgó
Kép Svábler - Szétbontott sarpámkötél fellazított pászmáiból készített, kb. méter hosszú kötélpamacs (nyüstbojt), másfél méteres stranglikötélre erősítve. Nedves állapotában a fedélzet tisztítására, felmosására szolgált. (Svábolás, sváblerolás). Használtuk lábtörlőként is, az ajtó elé fektetve. Egyébként a korlátra vagy a kötélszalajtóra kötve száradt.
Kép Svábleról - A fent leírt eszközzel takarítja a hajó fedélzetét. Több soros hegymeneti vontatmány csellengése esetén is szokták használni a kifejezést a vonta rendetlen mozgására.

Szarvasbogár - A ’60-as évek elejétől megjelenő szovjet tolóhajók és uszályok. Érdekes, szarvszerű toló felület kiképzésükről kapták az elnevezésüket.

Szobiszörp - A SZOB motoros neve volt a hajósok körében.

Szotyés

Szőrös talpú - A románok csúfneve a hajósok körében.
Szükségrundó
Tekerő
Tigrincs
Tokos - Az osztrák hajósokat illettük e névvel.
Tolatmány
Toló bak
Trepnyi
Tumbác
Tülök
Uszó
Vallnerplacc
Valzéi fogó
Vágatás
Vágató
Vella

Vezérpálca – A hajó iránytartását segítő fa, vagy vasrúd a hajó orrán. Tetején kerek, fehér szegélyű piros lemez található. Általában ide szokták felvonni a kis nemzetit, vagy annak a nemzetnek a lobogóját, melynek felségvizein hajózunk. Nevezik iránypálcának is.

Védlizni - A csónakot (ladikot) egy vágóevezővel, állva hajtani, mely evezőt a csónak fartőkéjébe vágott mélyedésben, alamínium csónakoknál a hátsó villában kezelték. Használtuk a csóváló vagy molnár evezés elnevezést is. A régi facsónakokhoz a vágóevezőtől hosszabb un. védlievedzőt használtunk.
Villa
Virázás
Vonta henger
Vonta lobogó
Vontatmány
Zuhatag
Zuhatagi tigrisek
Zuhatagozni

Zsandár - lássd a bakulinál!

Zsandárírtás - A csótányok időnkénti vegyszeres, általában nem túl sikeres, írtása. Az eljárás során, s azt követően 24 óráig, senki nem tartózkodhatott a hajón a vegyszer miatt, s ilyenkor az árbocra fel kellett húzni a sárga-fekete kockás (L) járványlobogót.

Zsidós - hajófestéskor, ha valahol festetlen folt marad, e szóval figyelmeztetjük egymást a hiányosságra. Pl: Ott még zsidós!

Zsilipel

 
Mit nem mond egy igazi hajós?
A hajónak nincs dudája, csak kürtje. A kürttel mégis dudál, s nem kürtöl, amikor hangjelzést ad!

A folyami hajón nincs zászló! Régen is csak egyetlen zászló volt, a kék színű kitűző zászló, az összes többi, az lobogó! Ugyanis a zászló, az rúdhoz van erősítve, a lobogó pedig felhúzó kötélhez.

A hajó hátsó része közismerten a tat. Leginkább a rejtvényszerkesztők jóvoltából. A hajós soha nem mond ilyet. Ő a hajó hátsó részét a far névvel illeti.

A hajónak nincs motorháza, csak gépháza. Így a motor(ok) a gépházban vannak, s a gépészek, gépkezelők felügyelik, javítják. Régebben a hajó gépházában gőzgépek voltak, innen az elnevezés. Nagyon érdekes, hogy a gépészeket a képesítő okmányaikban megkülönböztetik: gőzös gépész és motorgépészként.