Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Duna ünnepe

2011.06.21

Duna Ünnepe
az 1456.évi nándorfehérvári győzelem évfordulóján,
július 22-én
KÖZÖSSÉGI ÜNNEPÜNK
 
„Nemzetünk, e nagy folyó,
mely mindig százfelé szakadt,
egyesítve innepénél
a különvált ágakat.” (Petőfi)
Nándorfehérvár 1456. különleges emlék: Egyformán kedves a Duna menti és a környező országokban is. Az egyetemes történelemben emlékezetes és a déli harangszóval összefüggésben más földrészek nem magyar emberei számára is közvetlenül vagy közvetve immár hatodik évszázada ismerhető. Európán kívül is, kegyhelyeken tisztelik egyik hősét, Kapisztrán Szent Jánost. Emlékére III. Calixtus pápa 1457. augusztus 6-án az Úr Színeváltozása Ünnepét rendelte.
A győzelem hírére elmúlt a félelem, az emberek örvendeztek, „örömtüzeket gyújtottak, hálaadást, körmeneteket, hálaadó miséket tartottak szerte Európában”, sok országban.
A nemzeti ünnepek általában egy állam vagy nemzet kiemelkedő történelmi eseményeihez kötődnek.
Ennek a történelmi eseménynek öröksége és az évforduló ünnepének különlegessége az is, hogy származástól, nemzetiségtől, vallási felekezettől, politikai szembenállástól és más elkülönítő nézetektől függetlenül széles közösséget alkot.
            Az évforduló történelmi hagyománya egyszerre példája közszolgálatnak, hazafiságnak, önfeláldozásnak, emberi helytállásnak, az európaiságnak, kereszténységnek.
Az ünnep elnevezése (a Dunáról) több szempontból is jelképes. A Duna, mint Európát átszelő, összekötő folyó (különösen a Rajna, Majna összekötésével) fonálként, összekapcsolja a közvetlen szomszédságában és a szélesebb térségben élőket is.
Szállít, öntöz, táplál, gyönyörködtet, forrása életnek, természetnek, művészetnek. Országokat, népeket, kultúrákat összekötő jelkép, a közös európai szellemiség összekapcsolódását és kölcsönhatását is jelenti.
Közösségi ünnepünk ezen az évfordulón az emberiség története, egyes nagyobb térségek, régiók, földrészek, természeti kincsek, vallási és kultúrközösségek szempontjából fontos emlékek bemutatását is szolgálja.
Az ünnepeink és évfordulóink többsége, vallásiak is, valamely szempontból a széles értelemben vett közösségünk kisebb-nagyobb részeinek, csoportjainak adnak élményt, nyújtanak örömet. A legszélesebb közösségünk számára nincs olyan ünnepünk mely a teljes közösség élményét, az összetartozás tudatát erősítheti.
            Gyakran magyar jellegzetességként említik, hogy nem tudunk összefogni.
Közkinccsé tesszük-e, felmutatjuk-e az embereknek azt az örökséget, emlékeket és hagyományokat, amiből tanulhatnak és jó példát meríthetnek az összefogásra?
        Népünk és közösségünk lélekszámának, a kultúránk hatóerejének csökkenésével egyre nagyobb szükségünk van olyan élményekre is, melyek a szétszóródott és széttagolódott közösség egészének mutatnak örömöt, jó példát és kapaszkodót.
        Ünnepünk őrizze az összetartozás tudatot itt élőkben és az elszármazottak későbbi generációiban is, aki valamely szempontból szélesebb kulturális közösségünkhöz tartozónak vagy kötődőnek érzi magát, mindenki, bármely kirekesztődés nélkül vállalhassa, ezen a becses évfordulón érezhesse, ezt a teljesebb közösséget.
           
 
A Duna Ünnepe megrendezésével 9. éve igyekszünk szolgálni ennek a szellemiségnek megismertetést szerte az országban és határon túl.
 
Az ünnepséget, színes kulturális rendezvénysorozat, ökumenikus egyházi szolgálat gazdagítja.
Esetenként hajófelvonulás, a vízen lévő hajósok kürtjelzése, lobogódísze, kirakodóvásár, kiállítások, színpadi bemutatók, gyermek programok, tematikus sétahajózás, hangverseny, különféle versenyek, gasztronómiai bemutatók, filmvetítés teszik teljesebbéaz ünnepséget.
Az ünnepi megemlékezésre, hivatalosak a magyarországi történelmi egyházak képviselői, a Duna-menti országok,a csatában részt vett szövetséges államok, valamint - a József Attila-i gondolat jegyében - az utódállamok és az egykori ellenfél, ma baráti Törökország nagykövetei és küldöttségei. Zászlóikkal, koszorúikkal tisztelgünk a csata résztvevői előtt.
A Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templom ad helyszínt a komolyzenei hangversenynek is, melynek műsorrendjében az 1456 oratórium részletei és rendszeresen - ez évben különösen- Liszt Ferenc művei szerepelnek.
 
Ünnepeljünk együtt!
 
 
 
 
Rendezvényünk tájékoztatója a www.duna.atw.hu , és a www.omt.atw.hu honlapokon is olvasható.
 
Mi is az ÓMT? Mivel foglalkozik? Mit szeretne elérni?
Röviden
Az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság (röviden ÓMT) 25. éve működő közhasznú társadalmi szervezet, főleg a középkor emlékeinek ápolásával, tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozik. Tevékenységének célja, hogy a múlt tapasztalatival az emlékek megóvásával és korszerűsítésével gazdagodhasson a jelen. Szemlélete nemcsak nemzeti, hanem szélesebb közösségi, kontinentális és főleg európai irányultságú. A társaság vezetői szakemberek, történész akadémikus, közgazdász stb. Elnöke kezdettől elhunytáig, Benda Kálmán történész professzor volt, akinek a munkásságát igyekeznek folytatni. A Társaság pártoktól független: Tevékenységében számos rendezvény (pl. Nyereg alatt puhítjuk avagy Vendéglátási és étkezési szokások a honfoglaló magyaroknál és rokon kultúrájú lovas népeknél című, kiállítással és étel rekonstrukciókat bemutató lakomával összekötött konferencia), 100 kamion rakományát kitevő könyv megmentése és szétosztása, több mint 300 iskola és könyvtár – köztük számos határon túli település számára, a határontúli intézmények fejlesztése, saját erőből könyvtárak alapítása (pl. Moldvai Csángó Magyarok Kulturális Intézete és Közgyűjteménye létrehozása) könyvkiadás, (pl. Történelmi Kronológiák sorozat, Georg Kraus: Erdélyi Krónika 1608-1665 első magyar nyelvű történelmi forrás kiadása) filmek (pl. Alma Ata nem esik messze a FÁK-tól, „Én Istenem hova leszünk” A moldvai csángó magyarokról) oktatás (pl. Magyar Vendéglátástörténet, a Historikus Turizmus tananyagának kidolgozása, és a Magyar Rovásírás egységes ábécéje és tananyaga, számítástechnikai alkalmazásai, fontkészletének elkészítése, a Magyar Rovásírás Emléktára CD. összeállítása) települési kapcsolatok ( pl. legutóbb az elnevezésükben besnyő és besenyő települések) létrehozása valósult meg.)
 
Kelt Budapest, 2011. május 2.                                                       ÓMT Titkárság
 
 
 
 
Tájékoztatás a Duna Ünnepén résztvevőknek.
 
A ünnep eseményei július 22-én pénteken  9. órától, két helyszínen, a gyülekezővel kezdődnek.
 
Hunyadi történelmi zászlóhoz a gyülekezés az Eötvös téren lesz.
(Lánchíd pesti hídfő)
 
Kérjük, hogy a hajósok, a hivatásos fegyveres testületek és különféle katonai hagyományok őrzői, lovagrendek, székelyek, haditorna csapatok, egyesületek és más szervezetek képviselői és küldöttségei itt gyülekezzenek.
 
 
Keresztes történelmi zászlóhoz a gyülekezés a Petőfi téren lesz.
(Erzsébet híd pesti hídfő)
 
Kérjük, hogy az ünnepre érkező polgárok, ifjúsági és hagyományőrző csoportok, beregiek, besenyők, önkormányzatok, nemzetiségek, egyházi és vallási közösségek, természetvédő és más civil szervezetek képviselői, a népviseletben érkezők, az ÓMT tagjai és más érdeklődők itt gyülekezzenek.
 
 
 
Tájékoztatás a Duna Ünnepén résztvevőknek.
 
A ünnep eseményei július 22-én pénteken 9. órától, két helyszínen, a gyülekezővel kezdődnek.
 
Hunyadi történelmi zászlóhoz a gyülekezés az Eötvös téren lesz.
(Lánchíd pesti hídfő)
 
Kérjük, hogy a hajósok, a hivatásos fegyveres testületek és különféle katonai hagyományok őrzői, lovagrendek, székelyek, haditorna csapatok, egyesületek és más szervezetek képviselői és küldöttségei itt gyülekezzenek.
 
 
Keresztes történelmi zászlóhoz a gyülekezés a Petőfi téren lesz.
(Erzsébet híd pesti hídfő)
 
Kérjük, hogy az ünnepre érkező polgárok, ifjúsági és hagyományőrző csoportok, beregiek, besenyők, önkormányzatok, nemzetiségek, egyházi és vallási közösségek, természetvédő és más civil szervezetek képviselői, a népviseletben érkezők, az ÓMT tagjai és más érdeklődők itt gyülekezzenek.

 
 
1456. évi nándorfehérvári győzelem 555. évfordulóján.
a Duna Ünnepe 2011. július 22-én tervezett rendezvényei
a Lánchíd és Erzsébet híd között 
 
9.00    Gyülekező: a Március 15. és az Eötvös tereken, Hunyadi és Kapisztrán zászlai alatt.
10.00 Felvonulunk a Vigadó rakpartra.
           Felidézzük a Nándorfehérvár felmentésére siető Hunyadi és Kapisztrán seregeinek felvonulását.
10.30    Megemlékezés és koszorúzás az elesettekért, a hajósokért, a vizek munkásaiért és áldozataiért.
-         Ünnepi köszöntő
-         Szerbia rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének köszöntője (tervezet)
-         Kecskés Együttes historikus zenei műsora
-         Versek
-         Zsoltáros és népénekek
-         Tengerész ima
11.30   Áldás és ima
Történelmi egyházak képviselőinek áldása, imája az elesettekért, a hajósokért, a vizek munkásaiért és áldozataiért.
Az ünnepi megemlékezésre, koszorúzásra, hivatalosaka magyarországi történelmi egyházak képviselői, a Duna-menti országok: Németország, Ausztria, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Bulgária, Románia, Moldova, Ukrajna és a csatában résztvevő szövetséges államok: Csehország, Litvánia, Lengyelország, Szlovénia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Spanyolország, Vatikán, Olaszország és az egykori ellenfél, mai barát: Törökország nagykövetei és küldöttségei. Zászlóikkal tisztelgünk a csata résztvevői előtt.
Délben:Harangszónál, egy rekonstruált történelmi hajó legénysége ünnepélyesen      
              vízre teszi a koszorúkat és virágokat.
Díszlövés: 12 díszlövés ágyúval.
16.00   Sakk szimultán Pesten a Március 15. téren
18.00  Hálaadó mise a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban
„A győzelem hírére, örömtüzeket gyújtottak és hálaadó miséket tartottak szerte Európában…”
20.00   ÖRÖMTŰZ ÉS TÁNCHÁZ Pesten a Március 15. téren
 
 
Az ünnephez kapcsolódó kísérő rendezvények
Tervezete
 
KIÁLLÍTÁSjúlius 18 - 24-ig  Nándorfehérvár története, Hunyadi és Kapisztrán emlékezete 
VERSENY Július 21. Kereszt és Félhold történelem verseny döntője Bp.V. Alkotmány utca 9-11.
KONCERT július 23-án 18.00Szentmise után 19.30 Duna Ünnepi Hangverseny Bach és Liszt művek a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban. Előadó: Gion Zsuzsanna mezzoszoprán magánénekes és
Virág András Liszt díjas orgonaművész
TÚRÁK – Újpest – Vaskapu Evezőstúra  július 7. – július 22.Behajózás július 7. 7.00 Újpest kikötőből. Jelentkezés Varga Jánosnál: 06-30-327-0990
Nemzetközi Duna Túra, június25.Ingolstadt – szeptember 9. Tulcea  (július 17-22-26. Magyarországon )
TEMATIKUS SÉTAHAJÓZÁS július 22-én a Római gályával az Erzsébet – Árpád híd között
TELEPÜLÉSEK, KÖZÖSSÉGEK ÜNNEPSÉGEI HATÁRON INNEN ÉS TÚL
All Rights Reserved
 
 
 

ÓMT 1063. BP. MUNKÁCSY UTCA 21. TEL/FAX: 331-6947 HONLAP: WWW.DUNA.ATW.HU E-MAIL: DUNA.UNNEPE@GMAIL.COM